Hadist Nabi Muhammad saw Tentang Marah

Nemu tulisan dari blog yang bagus. Patut kita contoh sebagi Kaumnya.

Bismillahirrahmainrrahiim.
berikut adalah beberapa hadist Nabi Muhammad saw tentang marah dari kitab muntakhab ahadist.
1.Dari ibnu Abbas r,huma dari Nabi saw,beliau bersabda.”Ajarkanlah(perkara agama kepada manusia),berilah kabar gembira,dan janganlah mempersulit.Dan apabila seseorang dari kalian MARAH,maka hendaklah ia DIAM.(HR Ahmad)

‎2.Dari ‘Athiyah r a berkata,RAsulullah saw bersabda,”Sesungguhnya marah itu berasal dari syetan,dan sesungguhnya Syetan itu di ciptakan dari api,sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air.Oleh karena itu,apabila seorang dari kalian marah,maka hendaklah ia berwudhu(HR Abu DAwud)

3.Dari Abdullah bin umar r.huma meriwayatkan,Rasulullah saw bersabda,”tidaklah seorang hamba menelan satu tegukan yang lebih utama (lebih disukai)disisi Allah ‘Azza wa jalla dari pada satu tegukan kemarahan yang ia telan(tahan) semata-mata karena mengharap keridhaan Allah swt(HR Ahmad)

‎4.Dari Mu’adz ra meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda,”barang siapa yang menahan amarahnya , padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya,maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya kehadapan seluruh mahluk, lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia suka (HR Abu Dawud)

‎5.Dari Anas bin MAlik ra,sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,”barang siapa yang menjaga lidahnya (dari membicarakan aib orang lain)maka Allah akan menutupi aibnya(kesalahannya).Barang siapa yang menhan MARAHnya,maka Allah akan menahan ADZAB-Nya terhadap dirinya pada hari kiamat,Dan barang siapa yang meminta maaf kepada Allah ‘Azza wa jalla maka Allah akan menerima permintaan maafnya(HR BAihaqi)

hadist-hadist diatas terhimpun dalam kitab muntakhab ahadist,yang di himpun oleh Syeh maulana Muhammad Yusuf Alkhandalawi.
semoga Allah swt melimpahkan rahmatNya kepada beliau atas segala ilmu dan pengorbanannya utk agama.
Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan ilmu dari hadist-hadist tersebut.

intinya adalah apabila kita mesara jengkel dan hendak marah kepada seseorang maka berusahalah untuk diam dan berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk dengan membaca ta’awudz jika masih belummenahan mampu maka Ambillah air wudhu karena marah itu datangnya dari Syetan dan setan diciptakan dari api,dan api bisa di padamkan dengan air..
lebih bagus lagi jiak di tambah sholat dua rakaat.
InsyaAllah Allah swt akan memberi ketenangan.

Allahu a’lam

http://taufik16ma.wordpress.com/2011/01/23/hadist-nabi-muhammad-saw-tentang-marah/